CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG ST.

Chúng tôi là những người trẻ U30 giàu đam mê chinh phục thử thách, đã từng hoặc đang nắm giữ những vị trí tại nhiều công ty trong và ngoài nước. Bằng kinh nghiệm làm việc đã có, chúng tôi xây dựng ST với mục tiêu tạo ra những sản phẩm có giá trị và dấu ấn riêng của mình.

DỰ ÁN QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG

Dự án

Hệ thống quản lý và chăm sóc khách hàng

Công nghệ sử dụng

SuiteCRM
Mobile Application
Restful API
Slim framework
Xác thực OAuth

Thời gian triển khai

1 backend + API
1 Mobile developer
1 BI, 1 PM
Triển khai trong 3 tháng

Mô tả dự án

Hệ thống quản lý mối quan hệ khách hàng (Customer Relationship Management – CRM) hiện đang được các công ty, doanh nghiệp hết sức quan tâm, đây không chỉ là hệ thống hỗ trợ lưu trữ thông tin khách hàng cho doanh nghiệp, mà còn giúp nhân viên hỗ trợ và tái chăm sóc khách hàng một cách tốt hơn. Với số lượng khách hàng cũ lên đến hơn 1000 người, việc quản lý thông tin và các hợp đồng trở nên cực kỳ phức tạp. Bên cạnh đó, số lượng khách hàng mới vẫn liên tục gia tăng, đòi hỏi công việc của nhân viên chăm sóc khách hàng trong công ty luôn là áp lực. Từ thực tế đó, khách hàng của chúng tôi đã quyết định triển khai hệ thống quản lý thông tin và hỗ trợ chăm sóc khách hàng.

 

Tính năng chính của hệ thống CRM

Hệ thống được triển khai thành nhiều pha: Gặp gỡ và trao đổi thông tin, tìm hiểu yêu cầu của khách hàng; Phân tích yêu cầu và lập kế hoạch cho hệ thống; Thiết kế dữ liệu, phân tích chức năng của ứng dụng; Viết mã code và kiểm thử ứng dụng; Lập tài liệu và hướng dẫn nhân viên sử dụng hệ thống; Triển khai hệ thống lên production và chuyển giao quản lý.

Sau thời gian hơn 3 tháng triển khai, hệ thống quản lý khách hàng CRM đã hoàn tất và sẵn sàng triển khai lên môi trường thực tế. Các chức năng chính của hệ thống bao gồm: 

  • Quản lý thông tin khách hàng
  • Quản lý hợp đồng dự án
  • Quản lý lịch sử chăm sóc khách hàng
  • Quản lý hoá đơn cho của từng khách hàng, từng nhóm khách
  • Hỗ trợ quản lý theo nhiều cấp
  • Ứng dụng mobile hỗ trợ nhân viên khi đi gặp khách hàng
  • Lập lịch và gán nhân viên chăm sóc khách hàng
  • Phân quyền quản lý tài khoản và tài nguyên hệ thống
  • Xuất hoá đơn theo các định dạng PDF, Email.